Privacybeleid

Mr. Brown Specs & Beans (wij) is de eigenaar van www.mrbrown.nl. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze winkel en website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze gasten hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website en het verstrekken van jouw persoonsgegevens, accepteer je de bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Mr. Brown Concept B.V., gevestigd te Nieuwe Emmasingel 16, 5611 AM, Eindhoven (KvK-nummer: 62411454). 

2. Het verzamelen van gegevens 

Jouw gegevens worden verzameld door ons en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.  

In ons contactformulier en bestelformulier op onze website kunnen wij jou vragen naar een of meerdere van de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres en wachtwoord;
 • geboortedatum; en
 • bankrekening-/creditcardgegevens.


Je verklaart bij dezen dat, mocht je ons persoonsgegevens over een andere persoon verstrekken, je daartoe bevoegd bent. Je geeft ons daarbij toestemming om deze informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

3. Delen van gegevens

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

4. Doel van de gegevensbewerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om:

 1. te voldoen aan onze verplichtingen voor het leveren van producten;
 2. om contact met jou op te nemen op eigen verzoek;
 3. om jouw account te beveiligen;
 4. om onze bedrijfsdoelstellingen veilig te stellen voor:

 • het verbeteren, aanvullen of wijzigingen van onze website;
 • veiligheidscontroles en fraudecontroles;
 • het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeftes en interesses van onze gebruikers.
 • om de analyse van persoonsgegevens (bijv. aankoopgeschiedenis) om gepersonaliseerde dienstaanbiedingen te verstrekken om:

 1. je te herinneren aan een nieuwe contactlenscontrole of oogmeting;
 2. onze interacties met je te kunnen personaliseren m.b.v. informatie die is afgestemd op jouw interesses.

 • om je onze nieuwsbrief te mailen (alleen als je daar specifiek voor hebt gekozen). In de nieuwsbrief kun je altijd op de ‘unsubscribe’-link klikken.
 • om te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale verplichtingen.

 

5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt opde harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we jou informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

6. Toegang tot de website 

Gebruik
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Content
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien wij niet meteen actie ondernemen tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Beheer
Voor het goede beheer van de website kunnen wij op ieder moment: 

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
   
7. Verantwoordelijkheden

Functionering website
Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt. 

Juridische procedures
Ook zijn we niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd, vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet omdat de voorwaarden van deze privacy policy zijn geschonden. 

Schade
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die je oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen ons als gevolg hiervan. 

Indien wij betrokken raken bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, zijn we gerechtigd alle schade die we dientengevolge lijden en nog zal lijden op jou te verhalen. 

8. Jouw rechten met betrekking tot je gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je recht op inzage van en rectificatie of wissing van je persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@mrbrown.nl. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

9. Schending wet- of regelgeving

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan je wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die wij hebben verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. 

10. Persoonsgegevens van anderen

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

11. Bewaartermijn gegevens 

De door ons van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

12. Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Eindhoven is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

13. Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt je je richten tot: Informatiebeveiliging, info@mrbrown.nl. 

14. Toepassing 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 5 april 2021 tot nader order. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.